Témata kurzů


Nabízená témata kurzů a seminářů:

Témata kurzů průběžně aktualizujeme a doplňujeme. Z nabízených témat vybíráme dle přání a potřeb našich pěstounů ta, která jsou pro ně v daném období nejaktuálnější a nejpotřebnější. Těmto tématům pak dáme konkrétní termíny v nadcházejícím pololetí a pěstouni si vyberou, kterého kurzu se zúčastní. Z nabízených témat jsme také schopni uspořádat kurz pro jiné doprovázející organizace či OSPOD.Puberta 
Budeme se zabývat obdobím dospívání jako jednoho z nejtěžších období života člověka. Obdobím, které je náročné jak pro dospívajícího, tak pro lidi v jeho okolí. Jak s dospívajícím komunikovat? Jak jinak vychovávat? Jak zohlednit postupnou proměnu dítěte v dospělého? Jak s dospívajícím vyjít, abychom přežili s co nejmenším úbytkem sil? A lze to vůbec?
Lektor: Mgr. Jaroslava Haisová


Osvědčené výchovné metody
Výchova je neodmyslitelnou součástí života každé rodiny s dětmi. Na kurzu budeme diskutovat o tom, jaké výchovné metody jsme zažili sami jako děti a jaké používáme nyní. Které jsou osvědčené a kterým se raději vyhnout? Pokusíme se zjistit, jak nejlépe vychovávat dítě, abychom jeho osobnost rozvíjeli a připravovali na život. 
Lektor: Mgr. et Mgr., Bc. Erika Jarošová


VÝCHOVA A EMOCE
Volně navážeme na kurz s názvem Výchova aneb škoda každé rány, která padne vedle!? a budeme se tentokrát zabývat emocemi ve výchově. Budeme se zamýšlet nad tím, jak zvládat své emoce v náročných výchovných situacích. Jak s emocemi pracovat tak, aby nám neubližovaly. Jak pomoci dětem, aby se učily zvládat své emoce. Jak emoce usměrňovat a využívat jejich sílu ve prospěch všech.
Lektor: Mgr. Jaroslava Haisová

Budování identity dítěte v náhradní rodinné péči

Pevný pocit identity dává člověku místo ve světě a smysluplný výhled do budoucna. Děti v náhradní rodinné péči mají hledání své identity ztížené. Nejčastěji pak v období dospívání dochází k různým „obraným“ či nepřiměřeným reakcím, které jsou spíše sebedestruktivní než prospěšné.
V rámci kurzu se pěstouni dozvědí základní informace o vytváření identity člověka a úskalích, které při tom číhají na děti v náhradní rodinné péči. Podstatná část bude věnována tomu, jak mohou pěstouni svým dětem porozumět a pomáhat jim při budování vlastní identity. Zaměříme se také na tu část identity, která je odlišná od identity náhradních rodičů.
Lektoři: Mgr. Anna Němcová, Mgr. et Mgr. Erika Jarošová, Mgr. Lenka Čadová


Škola a my 
Co vše pro dítě a rodinu znamená nástup dítěte do školy? Co všechno by škola měla poskytovat a jak může pomoci rodina, aby se dětem ve škole dařilo? Jak je možno navázat spolupráci se školou založenou na vzájemném respektu a úctě? Propátráme školu jako instituci, ve které se pro pěstouny může objevovat mnoho neznámých. Jak je to se změnou školy, co je potřeba udělat, na co je dobré se připravit? Řekneme si také, jaké jsou současné největší změny ve školství, např. co nás čeká se zaváděním INKLUZE.
Lektoři:Mgr. et Mgr. Bc. Erika Jarošová, Mgr. Jaroslava Haisová

Proměny dítěte z pohledu věku
V kurzu se budeme věnovat zvláštnostem dětí spojených s jejich věkem. Řekneme si, co je pro daný věk typické a co by v daném věku mělo dítě umět. Co dělat s tím, pokud to neumí. Budeme mluvit o přiměřených nárocích kladených na děti daného věku. Jedním z témat bude nerovnoměrný vývoj dítěte v pěstounské rodině ovlivněný jeho minulostí. Ujasníme si, o čem mohou děti rozhodovat s ohledem na svoji věkovou zralost. Dostatečný prostor bude poskytnut pro sdílení zkušeností a názorů účastníků.
Lektoři:Mgr. Lenka Čadová, Mgr. Jaroslava Haisová

Výchova aneb škoda každé rány, která padne vedle!? 
Kurz zaměřený na různé výchovné přístupy k dětem v pěstounské péči. Který je ten správný? Mají pravdu ti, kteří se drží zásady, že děti musí na slovo poslechnout, nebo ti, kteří se k dětem chovají jako jejich kamarádi? Čím se může lišit výchova dětí v pěstounské péči od výchovy dětí biologických? A otázky mohou pokračovat. Pokusíme se společně hledat odpovědi.
Lektor: Mgr. Jaroslava Haisová

Jak podpořit zdravý tělesný vývoj dětí
Zkušená fyzioterapeutka vám na tomto kurzu poví, jak se vyvíjí tělo dítěte od narození do dospělosti, co má dítě ve kterém věku umět a co můžeme dělat pro to, aby rostlo zdravě. Zaměří se na nejčastější problémy současných dětí – ploché nohy, křivá záda, bolesti hlavy, ochablé svaly apod. Součástí kurzu budou i praktické ukázky. Prostor bude i na dotazy k „neduhům“ dospělých účastníků.
Lektor: Bc. Lucie Burianová - fyzioterapeut

Vztahová vazba (citové pouto), jak vzniká, případné poruchy a co s tím?

Dítě si od raného věku utváří první citová pouta a vazby na základě vztahu s rodičem (pěstounem). Podle toho se pak vyvíjí jeho vazby a vztahy k dalším lidem, což má velký vliv na celý jeho život. V tomto semináři se zaměříme na to, kdy a jak se vztahová vazba rozvíjí, jaké to má důsledky, pokud dítě nemá možnost zažít v raném dětství bezpečnou vazbu. Pokusíme se také zmapovat možnosti a postupy, které jsou vhodné a účinné v případě, že máme v péči dítě s poruchou v této oblasti.
Lektor: Mgr. Anna Němcová

Cesta k pozitivnímu rodičovství (Adlerovský přístup ve výchově) 

Představení základních prvků pozitivního přístupu k dětem a hledání toho nejpodstatnějšího pro pozitivní výchovu v rodině: prostřednictvím společného povídání a praktických „výukových“ videoukázek podnikneme výpravu do tajemných zákoutí rodičovství/pěstounství. Nezapomeneme ani na to, že i pěstoun může někdy vyhořet, a opečujeme sami sebe.
Lektor: Bc. et Bc. Zuzana Bláhová


KONFLIKT = KOŘENÍ ŽIVOTA
Představíme si konflikt jako součást našich životů. Budeme se zamýšlet nad tím, zdali je konflikt negativním či pozitivním jevem. Lze konfliktům předcházet? A když už konflikt nastane, jaké je jeho správné řešení? Jak je to s dopadem konfliktů na mezilidské vztahy? A co konflikt mezi rodiči a dětmi? Dostatek prostoru bude věnován zkušenostem a otázkám účastníků.
 Lektor: Mgr. Jaroslava Haisová


Konflikt rolí při pěstounské péči příbuzných
(„Jsem pěstoun, prarodič, vychovatel nebo kdo vlastně?“) 
Příbuzenští pěstouni se musí nějak poprat s různými rolemi, které představují v životě dítěte. Jsou jeho babičkou, dědou, tetou, nebo bratrem a zároveň by měli být autoritou, která dítě vychovává. Jak tyto role skloubit?
Lektoři: Mgr. Lenka Čadová, Mgr. et Mgr., Bc. Erika Jarošová

Dětské úrazy a první pomoc 
V každodenním životě se lidé běžně setkávají s lehkými úrazy, ale jen málokdo si uvědomuje, že úrazy nejsou jen zlomenina či pohmožděnina. Skutečnost je taková, že úrazy mají každý rok na svědomí tři sta dětských životů a jsou tak tradičně nejčastější příčinou úmrtí dětí. 
Na tomto kurzu se od profesionála naučíte jak postupovat při popálení, opaření, otravě, tonutí, pádech, poraněních hlavy a dalších nejčastějších dětských úrazech. 
Lektor: Mgr. Kateřina Jankovcová, DiS.

Výchova „sourozenců“ v náhradní rodině
Kurz je zaměřený na to, jak co nejlépe plnit rozdílné potřeby všech vychovávaných dětí. Jaké jsou přínosy sourozenců? V čem je jiná výchova jedináčka? Jak dítě ovlivní pořadí narození/příchodu do rodiny? Jak přispět k dobrým vztahům mezi sourozenci, jak řešit sourozenecké vztahy?
Lektoři: Mgr. Lenka Čadová, Mgr. Michaela Nenadálová


Jak učit děti hospodařit?
Kurz se bude věnovat hospodaření s penězi a materiálními hodnotami obecně. Mají děti v pěstounské péči jiný vztah k penězům a věcem než ostatní děti? Od kdy a jak velké dávat dětem kapesné? Jak řešit ničení/ztrácení věcí? Máme něco koupit jen proto, že to „mají všichni“? Na tyto a další otázky budeme v kurzu hledat odpovědi. Obsahem kurzu budou obecná doporučení výchovy k finanční gramotnosti i prostor pro sdílení osobní zkušenosti pěstounů s konkrétními dětmi a přístupy.
Lektor: Mgr. Lenka Čadová

Kniha života
Vytváření „Knihy života“ (jakéhosi alba s fotkami, obrázky, příběhy a údaji o dítěti a jeho rodině) je osvědčeným způsobem, jak dítěti v pěstounské péči pomoci porozumět své minulosti a vyrovnat se s ní. Na kurzu si prakticky ukážeme, jak s touto technikou mohou pěstouni se svými dětmi pracovat.
Lektoři: Mgr. Lenka Čadová, Mgr. Anna Němcová

Svět šikany

Obětí šikany se nejčastěji stávají děti, které se jakkoliv odlišují od „normálu“.
Vzdělávací seminář, ve kterém se seznámíte s tím, jaké různé podoby na sebe může šikana brát a jakými pravidly se řídí. Jak poznat, že se dítě ocitlo v kolektivu, kde je něco v nepořádku? Co dělat když mám podezření, že se něco děje? Mohu z pozice rodiče odhalit šikanu ve školním kolektivu v zárodku nebo jí dokonce předcházet? Na tyto a další otázky budeme hledat odpovědi v tříhodinovém vzdělávacím bloku věnovaném světu šikany. Vzdělávání má za cíl vybavit pěstouny informacemi a praktickými dovednostmi, které jim usnadní, jak rozpoznat, že se něco děje a jak jednat.
Lektor: Martin Klajn, DiS.

Základní faktory ovlivňující chování dětí a cíle dětského zlobení (Adlerovský přístup ve výchově)
Styl chování dětí paradoxně ovlivňujeme nejvíce právě v čase mezi chvílemi záměrného a cíleného výchovného působení - tedy v onom čase, kdy obyčejně žijeme náš vztah. V závislosti na způsobech tohoto obyčejného žití se profilují určité "cíle", kterých chce dítě nevědomky svým zlobením dosáhnout. Pomocí adlerovského přístupu lze těmto zákonitostem porozumět a pozměnit situaci ve prospěch dětí i rodičů.
Účastník kurzu zejména porozumí základním faktorům ovlivňujícím chování dětí; dokáže rozpoznat základní cíle nesprávného chování dětí a dokáže získané dovednosti využít při výchově dětí.
Lektor: Bc. et Bc. Zuzana Bláhová
    

Efektivní komunikace (Adlerovský přístup ve výchově)
Máte někdy pocit, že "to" můžete říkat stokrát a stejně jenom házíte hrách na zeď? Že vy a dítě mluvíte každý jinou řečí a ne a ne se domluvit? Jak dětem naslouchat, abychom jim porozuměli, a jak s dětmi mluvit, aby nám naslouchaly, o tom je tento seminář.
Účastník semináře porozumí rozdílům mezi povzbuzením a chválou a bude umět povzbuzování efektivně používat; porozumí významu naslouchání a významu sdělování v komunikaci s dítětem a bude je umět efektivně používat.
Lektor: Bc. et Bc. Zuzana Bláhová


Alternativy odměn a trestů (Adlerovský přístup ve výchově)
Nefunguje ani domlouvání ani "cukr a bič"? Může vás někdy trefit šlak z toho, jak si děti z trestu jakoby naschvál nic nedělají? Jsou nezodpovědné? Jste vy, rodiče, a děti někdy jako dvě armády ve válce? Co v tom hraje roli a jak to zaonačit, aby děti vytrestalo jejich chování samo, a ne vy, o tom je tento seminář.
Účastník semináře porozumí rozdílům mezi trestem a logickými důsledky a bude umět důsledky efektivně používat; porozumí významu tzv. rodinných rad a získá náhled na vlastní potřeby a péči o ně; Získá také náhled na vlastní rodinnou historii a její význam v současném přístupu k dětem.
Lektor: Bc. et Bc. Zuzana Bláhová


Jak může příchod dítěte ovlivnit život celé pěstounské rodiny?

Nejen jedinec, ale také manželství a rodina prochází přirozenými vývojovými stádii. Co způsobí příchod pěstounského dítěte?
Vývoj rodin obecně vykazuje určité společné rysy. Za běžných podmínek jsou partneři a jejich role v rodině na tato stádia postupně připravováni – např. plánováním rodičovství a postupným naplňováním této úlohy, postupným dospíváním a odchodem dětí. Co se stane když se v rodině náhle objeví nový člen, který do takto „předurčených“ kolejí nezapadá? Jak příchod nového dítěte do pěstounské péče může ovlivnit fungování stávajících členů ? Číhají, v tomto směru, na rodinu a partnery nějaká rizika a lze je nějakým způsobem snižovat? Na tyto otázky bychom spolu s vámi rádi našli dostačující odpovědi v rámci našeho vzdělávacího kurzu pro pěstounské rodiny.
Lektor: Mgr. Daniel Randák


Kontakt pěstounské rodiny s biologickou rodinou

Přestože děti vychovávané v pěstounské péči mohou mít na svoji biologickou rodinu nejen pozitivní, ale i negativní vzpomínky, mají právo svoje rodiče znát. Kontakt s nimi však přináší mnoho otazníků a obav a to nejen dětem, ale také pěstounům.
Aby byl kontakt dítěte s rodiči skutečně přínosný, je potřeba, aby rodiče a pěstouni našli cestu, jak spolupracovat. V rámci tohoto semináře budeme mluvit zejména o tom, proč je kontakt s rodinou pro dítě důležitý a jak se na setkání připravit. Pěstouni budou mít prostor zmapovat svoje obavy, sdílet své zkušenosti a ujasnit si základní pravidla a postupy, které jsou dobré pro optimální průběh kontaktu.
Lektor: Mgr. Anna Němcová


Deprivace a subdeprivace v dětství

Děti, které se dostávají do pěstounské péče v naprosté většině dříve neměli možnost dostatečně uspokojovat své přirozené potřeby (např. potřeba jistoty a řádu, potřeba prvotních sociálních a emocionálních vztahů atd.) Důsledkem toho je jejich deprivace či subdeprivace.
V tomto kurzu si povíme něco o možných důsledcích života dětí před nástupem do pěstounské péče, kdy často zažívaly dlouhodobou deprivaci potřeb na různé úrovni. Budeme mluvit o tom, co můžeme očekávat a jaké projevy v jejich chování a prožívání se mohou objevit. Zaměříme se samozřejmě na to, co s tím můžeme nyní dělat. Kdy vyhledat péči odborníka? Co můžeme ošetřit sami a jak?
Lektor: Mgr. Martina Brožová


Vývojové krize v dětství

Kdy je očekávat, jaké jejich projevy můžeme očekávat a co s nimi?
Kurz je zaměřený na vývojové krize v dětství a na to, jak se projevují. Obecně se podíváme na možné dětské obrany a jejich projevy, tedy na to, co označujeme jako problémové chování (úzkostné chování, pomočování, fobie, agrese, autoagrese…), a to včetně možného rizikového chování (poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, zneužívání návykových látek…).
Lektor: Mgr. Martina Brožová


Co když dítě neprospívá ve škole?

Kurz, ve kterém se podíváme na různé situace, kdy dítě neprospívá ve škole. Zaměříme se na možné zdroje selhávání, od organického postižení (např. deficit pozornosti, specifické poruchy učení obecně) až po osobnostní dispozice (úzkostnost, problematická seberegulace…). Probereme možnosti, jak s takovou situací zacházet, jak zajistit možnou nápravu, popř. úpravu. Co můžeme ošetřit sami a kdy je potřeba vyhledat odborníka a jakého?
Lektor: Mgr. Martina Brožová


Svět šikany

Obětí šikany se nejčastěji stávají děti, které se jakkoliv odlišují od „normálu“.
Vzdělávací seminář, ve kterém se seznámíte s tím, jaké různé podoby na sebe může šikana brát a jakými pravidly se řídí. Jak poznat, že se dítě ocitlo v kolektivu, kde je něco v nepořádku? Co dělat když mám podezření, že se něco děje? Mohu z pozice rodiče odhalit šikanu ve školním kolektivu v zárodku nebo jí dokonce předcházet? Tento vzdělávací kurz má za cíl vybavit pěstouny informacemi a praktickými dovednostmi, které jim usnadní, jak rozpoznat, že se něco děje a jak jednat.
Lektor: Martin Klajn, DiS.


Sexualita a vztahy patří k dospívání

Sexualita a navazování partnerských vztahů je jedna z nejpřirozenějších oblastí lidského života. Přesto se mnoho našich nejistot či neporozumění dotýká právě této citlivé součásti lidského života.
V tomto vzdělávacím bloku se chceme společně věnovat tomu, jak toto téma uchopit a jak o něm s dětmi a dospívajícími mluvit, jak najít správná slova a co jimi chceme vlastně sdělit. Část kurzu budeme také věnovat tomu, jak zacházet s traumaty v citové a sexuální oblasti, která si děti v pěstounské péči mohou přinášet ze svých původních rodin či institucionální péče.
Lektoři: Mgr. Martina Brožová, Martin Klajn, DiS.


Co vše bychom měli vědět o drogách?

Polovina českých šestnáctiletých dětí má osobní zkušenost s užitím nějaké nelegální drogy. Co by měl o drogách vědět každý rodič, aby mohl diskutovat o jejich rizicích se svým dítětem?
Na kurzu se dozvíte základní informace o nejčastěji zneužívaných nelegálních drogách se zaměřením na účinky a rizika těchto drog. Podrobněji se zaměříme na konopné drogy a pervitin. Dále se budeme zabývat základními body, podle kterých můžeme zjistit, zda naše dítě užívá či experimentuje s nelegálními drogami.
Lektoři: Mgr. Daniel Randák nebo Bc. Kamil Podzimek


Nadměrné užívání internetu, počítačové hry.
Čas, který tráví české děti u počítače, se každoročně prodlužuje. Jaká to přináší rizika a co s tím?
Přednáška se zaměřuje na jeden z fenoménů poslední doby v oblasti závislostí, čímž je nadměrné užívání internetu a jeho produktů, zvané často zjednodušeně „závislost na PC“. Toto chování lze správně zařadit spíše jako kompulzivní poruchu chování a jako takové je již mnoho let monitorováno a rozděleno do několika kategorií. Zde se zaměříme na nejrizikovější oblasti, které se týkají vašich dětí. Tím především myslíme rizika zneužívání sociálních sítí (facebook) a nadměrné hraní (on-line gaming, on-line gambling).
Lektor: Mgr. Jiří Koreš


Dospívající dítě v pěstounské péči, úskalí a jak je zvládnout? Odchod dospělého dítěte z rodiny. 

Malé děti malé starosti, velké děti velké starosti.
Tento kurz je určený pěstounům, kteří pečují o dospívající dítě, nebo kteří péči o dospívající dítě právě ukončují. Mnoho z nich si klade stejné otázky: "Proč dítě, kterému jsme se celý jeho život věnovali a dávali mu lásku a péči začne mít v dospívání problémy, neposlouchá, utíká z domova? Mohu s tím něco dělat? Jak mám zvládnout jeho pubertu? ... " V kurzu bude předáváno jen minimálně teorie a je zaměřen čistě prakticky. Účastníkům je dán prostor pro sdílení vlastních zkušeností a hodně času je věnováno konkrétním problémům. Kurz vedou dva lektoři, zkušení v práci s dospívající mládeží a zároveň psychoterapeuti.
Lektoři: Mgr. Martina Brožová, Martin Klajn, DiS.

Jak dávat dětem hranice, tresty a odměny

Praktický i teoretický kurz o tom, co dělat, když chceme, aby dítě poslouchalo a současně vnímalo a uplatňovalo vlastní zodpovědnost. Jak vychovávat a přenášet zodpovědnost za vlastní jednání na dítě v různých fázích jeho vývoje. Jakým způsobem dítě trestat a odměňovat tak, aby vnímalo a uplatňovalo zodpovědnost adekvátně věku a vývojovému stupni. Co je efektivní a co ne. A jak to dělat.
          Lektoři: Mgr. Martina Brožová, Martin Klajn, DiS.


Geny versus výchova

Více teoretický kurz,kde se budeme bavit o tom, jaký podíl na osobnosti, na jejích emočních, rozumových i sociálních schopnostech má vrozená výbava, rané zkušenosti a následná výchova. Co ovlivnit můžeme a do jaké míry. S čím se musíme naučit vyrovnávat.
           Lektoři: Mgr. Martina Brožová, Martin Klajn, DiS.

  

Duševní hygiena pěstounů, jak neztratit hlavu pod tíhou povinností

Péče o přijaté děti klade na pěstouny mimořádné nároky ohledně jejich znalostí, dovedností a povinností spojených s pěstounskou péčí. Tento seminář by měl upozornit na potřebu vědomí vlastních možností, potřebu odpočinku, prostoru pro péči o sebe tak, aby to bylo ku prospěchu svěřených i biologických dětí i celé pěstounské rodiny.
          Lektoři: Mgr. Martina Brožová, Martin Klajn, DiS.