Pro zájemce o pěstounskou péči

PĚSTOUNSKÁ PÉČE je jednou z forem náhradní rodinné péče (dalšími formami  jsou adopce, poručenství a svěření dítěte do fyzické péče jiné osoby, více o nich např. na tomto webu).  Vzniká rozhodnutím soudu, který také rozhoduje o jejím případném zrušení. Do pěstounské péče přicházejí děti, o které jejich vlastní rodiče dlouhodobě nejsou schopni pečovat, ale přitom dál zůstávají  zákonnými zástupci dítěte a mohou s ním být v kontaktu. Dítěti zůstává jeho příjmení a jeho biologičtí rodiče jsou nadále zapsáni v jeho rodném listě. Pěstoun zastupuje dítě v běžných věcech, k vyřizování mimořádných záležitostí musí požádat o souhlas biologické rodiče, případně soud. Pěstounská péče trvá do 18 let, případně do 26 let, pokud  se dítě připravuje na budoucí povolání na střední nebo vysoké škole. Dítě může být svěřeno do péče jednotlivci nebo do společně péče manželů.  Děti v pěstounské péči a pěstouni mají nárok na dávky pěstounské péče, které vyplácí Úřad práce.


V tomto odkazu najdete přehlednou tabulku, která porovnává jednotlivé druhy náhradní rodinné péče.

Více informací najdete například v sekci ODKAZY.

Rádi zodpovíme Vaše dotazy nebo si s Vámi domluvíme osobní schůzku, zde jsou KONTAKTY.


Comments