Co nabízíme pěstounům?

Uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče

V dohodě je definován rozsah služeb a podmínky spolupráce pěstounů a pracovníků PREVENT 99 z.ú. Pracujeme na základě pověření Krajského úřadu Jihočeského kraje k sociálně právní ochraně dětí. (viz. příloha níže)

Doprovázení

Naši pracovníci jsou vám k dispozici každý všední den a vy jim můžete zatelefonovat, setkat se s nimi, kdykoliv požádat o radu či pomoc. Každý pěstoun s uzavřenou Dohodou o výkonu PP má přiděleného svého klíčového pracovníka, takže přesně ví, na koho se obrátit. Setkání pěstounů a pracovníka probíhá buď doma u pěstouna, nebo v našem zařízení, případně i jinde, podle toho jak se společně aktuálně dohodnou. Klíčový pracovník je pro pěstouny zejména partnerem a podporujícím profesionálem.

Poradenství

Poradíme, předáme informace, pomůžeme při orientaci v problémech a neobvyklých situacích. Naši klíčoví pracovníci mají velké zkušenosti a znalosti v mnoha oblastech a většinou vás proto nebudou odesílat za jiným odborníkem, ale jsou schopni vám sami poradit a pomoci.  Poradenství může proběhnout při osobním setkání, po telefonu i prostřednictvím mailu.

Vzdělávání

Nabízíme širokou škálu vzdělávacích kurzů a témat. Každý pěstoun se může přihlásit do aktuálně vypsaného kurzu, nebo se můžeme dohodnout na uspořádání kurzu "na míru", podle aktuální potřeby a zájmu. Naší zásadou je, že vzdělávání má být pro pěstouny praktickým a užitečným pomocníkem a ne nutným zlem.

Pomoc při navazování kontaktu s biologickou rodinou

Nabízíme podporu a profesionální pomoc při navazování prvních kontaktů s biologickou rodinou. Pomůžeme vám setkání naplánovat, připravit se na něj (psychicky i prakticky), náš pracovník může setkání zprostředkovat, i při něm osobně asistovat. Setkání se může odehrát v našich prostorách v Českých Budějovicích nebo ve Strakonicích.

Poradenství a terapie poruch citové vazby u dětí

Naši pracovníci jsou vyškoleni ve specifických přístupech a péči o děti v náhradní rodinné péči a jsou schopni vám nabídnout různé metody, kterými traumatizovaným dětem (a celé rodině) pomoci. Nabízíme Dyadickou vývojovou psychoterapii, Sandplay terapii, Terapii hrou, Filiální terapii a metodu My Backpack.

Pomoc se zajištěním osobní péče o dítě, odlehčovací služby

Pomůžeme vám zmapovat možnosti, jak zajistit krátkodobou péči o dítě v případě např Vašich zdravotních obtíží, vyřizování úředních záležitostí apod., nebo péči o dítě přímo zajistíme.

Pořádání speciálních respitních pobytů
Pro děti v pěstounské péči, které se nemohou zúčastnit běžných prázdninových táborů, pořádáme speciální pobyty, aby si jejich pěstouni mohli zaslouženě a bez obav odpočinout a děti si mohly užít zajímavý program.
Na tyto pobyty bereme např. děti, které užívají léky, děti s enurézou, s mentálním handicapem, sourozenecké skupiny různého věku apod.

Konzultace s psychologem

Nabízíme Vám konzultaci s naším zkušeným psychologem, ať už půjde o potíže pěstounů, dětí přijatých nebo biologických. Konzultace může proběhnout u Vás doma nebo v našem zařízení.

Pomoc při kontaktu s dalšími institucemi

Pomůžeme vám při řešení problémů v komunikaci s úřady, školou, pedagogicko-psychologickou poradnou, lékaři a jinými odborníky, pomůžeme vám najít, na koho se obrátit. 

Volnočasové aktivity s dětmi v pěstounské péči

Naše organizace Vám může zprostředkovat také spolupráci s dobrovolníky. Dobrovolník se může stát starším kamarádem dítěte v pěstounské péči, mohou spolu pravidelně trávit volný čas (např. jednou týdně, podle potřeb pěstounské rodiny a možností dobrovolníka). Dítě se kontaktem s dospělým dobrovolníkem učí komunikačním dovednostem, které mu usnadňují rozvíjení přirozených vztahů s vrstevníky a v rodině, zvyšuje se jeho sebevědomí, získá nové zážitky.

Možnost půjčování literatury s tématikou náhradní rodinné péče

Pěstouni mohou využít také možnosti půjčování literatury s tématikou náhradní rodinné péče a výchovy dětí. Knihy jsou k dispozici v našich prostorách ve Strakonicích a Českých Budějovicích. Chcete-li si některou z knih půjčit, kontaktujte svého klíčového pracovníka.
Ċ
Anna Němcová,
29. 6. 2017 0:48
Ċ
Lenka Čadová,
19. 12. 2017 1:13